BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości przekazanych do wydzierżawienia i sprzedaży w dniu 9.04.2024 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

a) sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Fryderyka Lempe, oznaczonej jako dz. nr 414/4 obręb 0007 - kliknij treść zarządzenia

b) sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Modrzewiowej, oznaczonej jako dz. nr 631/6 obręb 0002 - kliknij treść zarządzenia

c) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Składowej, oznaczonej jako dz. nr 803/13 obręb 0007 - kliknij treść zarządzenia

d) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych:

- ul. Konstytucji 3 Maja – części działki nr 262/25 (obręb 0002) z przeznaczeniem na teren zielony - kliknij treść zrządzenia

- ul. Modrzewiowa – działka nr 626/1 (obręb 0002) z przeznaczeniem na teren zielony - kliknij treść zarządzenia

- ul. Górna – część działki nr 603/4 i część działki nr 606/6 (obręb 0005) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i na dojazd i dojście - kliknij treść zarządzenia

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt a) - c) pok. 104 telefon nr 41 322-11-06, pkt d) pok. 102, telefon nr 41 322-11-10.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Marcin Gołębiowski

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept