BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na nieruchomość gruntową przy ul. Radomskiej

W dniu 21.10.2022 r. o godz. 09:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002, jako działki nr 9/69 – 0,2045 o pow. ha, 9/70 o pow. 0,0145 ha, 9/73 o pow. 1,2995 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00056619/2.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept